top of page
  • mvr

vh-advocaten advocaten schellebelle dendermonde

PRAKTIJKDOMEINEN

VH-advocaten is meer in het bijzonder beslagen in de volgende materies: • Familierecht o Echtscheidingen, beëindiging samenwoning, onderhoudsvorderingen, verblijfsregeling, vereffening-verdeling huwgemeenschap,… o Erfenissen, schenkingen, successieplanning o Adopties o Voorlopige bewindvoering • Contracten, overeenkomsten, verbintenissen o Huurovereenkomsten o Aannemingsovereenkomsten o Koop-verkoop o Bouwzaken o Factuurvoorwaarden • Invorderingen facturen en achterstallige betalingen • Verkeersrecht o Verkeersovertredingen en verkeersboetes o Schadevergoeding na ongevallen • Strafrecht o Strafrechtelijke verdediging o Vorderen van schadevergoeding als burgerlijke partij • Eigendom o Appartementsmede-eigendom o Afpalingen/burengeschillen • Schadevergoeding onrechtmatige daad


Voor andere materies doet VH-advocaten een beroep op een ruim netwerk van gespecialiseerde externe medewerkers, zodat zowel particulieren als bedrijven kunnen rekenen op een totale service, voor alle problemen die zich kunnen voordoen. Aarzel dus niet om contact op te nemen voor meer informatie of het maken van een afspraak.


AANPAK :

Ons advocatenkantoor is een allround-kantoor zodat u bij ons terecht kunt voor vrijwel al uw rechtsproblemen en -vragen.

Ons kantoor is gekend voor gedegen (best preventief) juridisch advies, het voeren van harde onderhandelingen en het verlenen van bijstand en verdediging tijdens gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, onderzoeken en expertises.

Ons cliënteel is nochtans vrij divers gebleven, gaande van rechtszoekende particulieren, zelfstandige ondernemers en onder onze begeleiding steeds groter wordende KMO’s.


TARIEVEN :


Geen addertjes!

Mensen durven vaak geen advocaat onder de arm te nemen omwille van de kostprijs. Bent u bang dat u achteraf de rekening gepresenteerd krijgt? Niet bij dit kantoor!

Ook al is het bij aanvang van een dossier soms moeilijk om een nauwkeurige schatting te maken omtrent de erelonen en de kosten, toch trachten wij u steeds vooraf zo volledig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Wij rekenen enkel het gepresteerde werk en de gemaakte kosten aan. Er wordt gewerkt met een voorschot, desgevallend periodieke en af te spreken facturen alsook een gedetailleerde eindafrekening bij de beëindiging van het dossier. Op die manier komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan.

Evident dat er steeds ook wordt nagegaan of u een beroep kunt doen op een eventuele rechtsbijstandsverzekering die kan tussenkomen in de kosten en erelonen.

Hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand, dan is het mogelijk dat er pro-deo kan gewerkt worden.


VH Advocaten

Adres Eric Van Hauwermeiren Dendermondsesteenweg 19 9260 Wichelen Telefoon 09/369 63 76 GSM 0479/62 80 75 Mail eric.van.hauwermeiren@skynet.be


20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De deontologie van de advocaat laat geen actieve werving toe van cliënten. Deze regel stamt af van een lange tijd geleden, en heeft tot doel het ronselen van cliënten tegen te gaan. Hier een klein v

Gaan advocaten, nu de spoeling in de strafsector dunner wordt, zich steeds meer te buiten aan ronselpraktijken? Strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma zegt van wel. Hij verwijst naar een recente uitsp

bottom of page