top of page
  • mvr

Tunnelvisie uitgelegd - deel1

Bijgewerkt op: 18 jul.

Onkunde - Onwil - Onbekwaamheid - Zelf vooringenomenheid - Kritische geluiden worden niet onderzocht


Tunnelvisie is de onkunde, onwil of onbekwaamheid om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen. De reikwijdte van de mentale blik op concepten en begrippen wordt beperkt tot het eigen aandachtsveld. Er wordt ook wel gezegd dat iemand oogkleppen draagt. De term 'tunnelvisie' wordt ook wel gebruikt voor een bekrompen visie. Iemand met zo'n soort tunnelvisie heeft geen oog voor aanwijzingen of argumenten die niet in lijn zijn met de eigen vaste overtuiging.

De term tunnelvisie wordt vaak gebruikt in gerechtelijke onderzoeken, waar de onpartijdigheid van een onderzoeksrechter, of van een politierechercheur ; aan de basis ligt van een heel éénzijdige blik op de feiten. Op de feiten? Maar, als de feiten er zijn dan kun je je toch niet vergissen, zou je denken.

We illustreren even met enkele voorbeelden :

1) Stel je voor : uw vliegtuig vliegt om 10u00 am , vanuit Spanje naar België; en je ziet de zon al een uur aan je linker zijde; en een passagier, die deze vlucht regelmatig maakt; merkt dit op en maakt hiervan een melding aan de steward; maar deze stelt de passagier gerust : "Geen probleem mijnheer, alles is in orde; de piloten weten écht wel wat ze doen". Welnu dat is een mooi voorbeeld van tunnelvisie. Onmogelijk denk je nu wellicht? Wel : iets dergelijks is écht gebeurd in Latijns Amerika en ja hoor : het vliegtuig zou uren later crashen in de rimboe bij gebrek aan brandstof; duizenden kilometers uit koers.


2) Mevrouw de onderzoeksrechter wordt geconfronteerd met 2 totaal verschillende getuigenissen van één en dezelfde persoon; maar doet hier geen verder onderzoek naar omdat één van de 2 getuigenissen niet past in de barbertje-moet-hangen doelstelling, gewoon omdat mevrouw de onderzoeksrechter denkt dat ze het na 12 jaar toch wel weet.

Onmogelijk? Nochtans écht gebeurd. Het enige verschil met voorbeeld 1 bestaat erin dat hier die de persoon met tunnelvisie zelf , maar een onschuldige verdachte het slachtoffer is.


wordt vervolgd9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De deontologie van de advocaat laat geen actieve werving toe van cliënten. Deze regel stamt af van een lange tijd geleden, en heeft tot doel het ronselen van cliënten tegen te gaan. Hier een klein v

bottom of page